Dan Doverdal är sedan 1998 Legitimerad kiropraktor.

Den svenskutbildade kiropraktorn står under högskoleverkets översyn redan från första dagen på sin utbildning. Samma översyn som läkare vid deras utbildningar. Socialstyrelsen utfärdar legitimationen efter godkänd examen från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Den 1 April 2006 beslutade riksdagen att kiropraktorer har en skyddad yrkestitel och är därmed reglerade som övriga legitimationsyrken. Legitimationen skall ses som en trygghet och självklarhet när du besöker en kiropraktor.