Frågor & svar
Undrar du över något som rör din rygg? Sänd gärna dina frågor till mig via e-post.
Här nedan följer de vanligaste frågorna och svaren:

Vad är det för skillnad mellan kiropraktik och massage?
Svar: Till skillnad från massage, som enbart behandlar muskulaturen, är kiropraktik en behandlingsmetod som inkluderar ledernas rörlighet

Jag tycker att det jobbigt att klä av mig inför okända, måste jag göra det?
Svar: Du behåller alltid dina underkläder på, och det är givetvis upp till dig vad du vill ha på dig utöver det. Däremot försvåras mina möjligheter till att genomföra en lyckad behandling om du har alltför mycket kläder på kroppen.

Varför görs en noggrann undersökning innan första behandlingen?
Svar: Det är först och främst viktigt att utesluta eventuella sjukdomar och skador. Dessutom är det viktigt för mig att få en generell bild av hela ditt hälsotillstånd, för att så snart som möjligt komma till kärnan av problemet.