Vad är Kiropraktik?
Kiropraktik är en av världens äldsta behandlingsmetoder, och ingår i gruppen som kallas ”manuell behandlingsmetod” eller ”manuell medicin”. (Manuell = för hand. Medicin = förebygga, lindra och läka.) Det finns dokumentation som påvisar att kiropraktiken fanns i Kina, Thailand och Egypten för flera tusen år sen, och att rötterna till denna behandlingsmetod finns hos den grekiske läkaren Hippokrates. Den moderna kiropraktiken grundades av kanadensaren Daniel David Palmer, som 1895 tryckte mot ryggraden på en döv man, som då fick tillbaka hörseln. Palmer utvecklade sen kiropraktiken utifrån åsikten att det var störningar i ryggradens relation till nervsystemet som bidrog till vissa sjukdomstillstånd.

Funktion, hälsa och välmående
Kiropraktik handlar om att hjälpa kroppen att hålla en hälsosam fysisk rörlighet, som i sin tur främjar relationen till nervsystemet. När kroppen inte innehar rätt rörlighet och funktion påverkas nervsystemet negativt, varvid smärta och obehag uppstår. Genom kiropraktik kan man behandla människor såväl förebyggande som i situationer där smärtan och problematiken är av mer akut karaktär. Kiropraktorn använder då sin kunskap till att främja och ”återställa” rörligheten och funktionen till dess att besvären förbättras eller försvinner.